Styret

Styret består av fem medlemmer, valgt av representantskapet, og en av de ansatte.

Leder og nestleder i representantskapet er valgkomite i forhold til valg av styret. Det er lagt vekt på bred forankring i styresammensetningen hvor Dalaneregionen, Ryfylke og Nord-Jæren har hatt sin representant i tillegg til de største eierne, Stavanger og Rogaland fylkeskommune.

I praksis velger representantskapet styre våren etter kommunevalget. Styret velges for 2 år om gangen. For å sikre kontinuitet i styret er det bestemt at halvparten av styret er på valg hvert år.


Styret i Rogaland Revisjon IKS består av

 
Kari Raustein, Stavanger kommune Kristine Enger, Randaberg kommune Tore Martinsen Sandnes kommune
 
Elisabeth Lerstøl Oftedal, Strand kommune Eivind Enoksen, Stavanger kommune Svein Kvalvåg Ansattes representant

 

  • x