Representantskap

Representantskapet er Rogaland Revisjons høyeste organ. Det består av én representant fra hver av våre eierkommuner.

Rogaland Revisjon ble etablert 01.07.2004 som et IKS - InterKommunalt Selskap - som følge av en fusjon mellom den tidligere fylkesrevisjonen og tre distriktsrevisjoner.

Av dette følger at selskapet har en lang og rik historikk i det offentliges tjeneste. Av alle over seksti private og offentlige revisjonsenheter i kommunesektoren, er det kun hovedstadens revisjon som årlig reviderer større kommunal ressursinnsats enn oss.

Eierne er 16 kommuner i sør-Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Eierskapet utøves gjennom representantskapet som selskapets øverste organ.


Valg til representantskapet

Ihht selskapsavtalen for Rogaland Revisjon IKS § 7 skal samtlige deltakerkommuner og fylkeskommunen velge hver sin representant med personlig varamedlem til representantskapet. Representantskapet velger selv leder og nestleder, og det utnevner i neste omgang også selskapets styre.


Ledelse og sammensetning av representantskapet

Representantskapet er siden etableringen ledet av varaordfører Bjørg Tysdal Moe, Stavanger kommune.

Tysdal Moe deltar også som observatør på styremøtene i selskapet.

Følgende er, etter konstituerende møte 20.01.2012, eiernes representanter fram til neste kommunevalg.

 

Medlemmer Vararepresentanter Kommune Eierandel
Bjørg Tysdal Moe (leder) John Peter Hernes Stavanger 31,95

 

Torbjørn Ognedal
Odd Stangeland
Ottar Sandanger
Bjarte S Dagestad
Raymond Knudsen Skjærpe
Bjørn Laugaland
Jan Erik Tuen
Miriam Ydstebø
Tor Inge Moi
Kirsten Clausen
Harald Fauskanger
Liv Zazzera
Arvid Erga
Arild Urdal
Per Øhman
Edvard Kristian Tungland
 

Marthon Skåland
Hans Petter Helland
Olav Halsne
Tore Hans Mikkelson
Mary-Ann Espedal
Lin Veronica Jacobsen
Ådne Skrettingland
Gro Andrews Steine
Bodil Heskestad
Alexander Rugert Raustein
Asgaut Vindenes
Tom Henning Sletthei
Nina Eltervåg
Alexander Egeli
Per Morten Føyen
Ellen Karender

 

Bjerkreim
Eigersund
Finnøy
Forsand
Gjesdal
Hjelmeland

Kvitsøy
Lund
Randaberg
Rennesøy
Rogaland FK
Sandnes
Sokndal
Sola
Strand
 

 

0,71
3,79
0,81
0,29
2,54
0,80
4,16
0,15
0,89
2,59
0,89
25,00
15,90
0,94
5,67
2,92
 

 

  • x