Nyheter

noimage

Kilde: Freeimages.com

Vi styrker laget
Vi er så heldige at vi har fått to meget erfarne, kompetente og hyggelige nye kolleger i Rogaland Revisjon.

Rune Haukaas er statsautorisert revisor (NHH) og jurist (Universitetet i Bergen), og kommer fra stillingen som direktør i PWC.  Rune har 19 års erfaring fra revisjon og rådgivning overfor store virksomheter og konsern, både offentlige og private, herunder 10 år fra kommunal og fylkeskommunal revisjon. Han har jobbet med helseforetak siden 2007, og har hatt ansvar for revisjon og rådgivning mot Sørlandet sykehus HF, herunder bistand til Utviklingsplan 2030, konseptfaserapport PSA og inntektsmodeller.

Rune har hatt gleden av å jobbe med kommuner, fylker og stat, samt ulike organisasjoner innen offentlig sektor. Rune har opparbeidet særskilt kompetanse knyttet til merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon. Han har også arbeidet med organisering av interkommunalt arbeid. I tillegg har han flere års erfaring med forvaltningsrevisjon, selskapskontroller og måloppnåelse.

Før Rune startet i PwC, arbeidet han i Rogaland Revisjon IKS som fagansvarlig for regnskapsrevisjon og i en ledergruppe på tre.

Rune har grunnfag i offentlig politikk og administrasjon fra universitet i Tromsø.

Vi har også ansatt Jan-Rune Brox som forvaltningsrevisor. Jan Rune kommer fra stilling som leder for internrevisjon og risikostyring i Aibel. Jan-Rune har solid faglig kompetanse med 3 årig grunnutdanning fra økonomi og administrasjon, ulike ingeniørfag på ingeniørstudium i Stavanger, og mastergrad med fagkombinasjonen strategisk ledelse, innovasjon og kommersialisering, intern revisjon og corporate governance.

Jan Rune har sin arbeidserfaring fra oljebransjen, bank (som analytiker). Han har bred erfaring med store kunder og risikostyring og er vant til å håndtere store datamengder

 Vi ønsker dem begge velkommen.

Publisert 02.08.2017 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x