Nyheter

noimage

Kilde: Pixabay.com

VI SØKER FAGANSVARLIG FOR FORVALTNINGSREVISJON

Rogaland Revisjon sikrer fellesskapets verdier for våre 18 eierkommuner mfl. Vi jobber tett mot andre byer og andre fagmiljø og leverer årlig ca. 35 - 40 rapporter, og er Norges største leverandør av forvaltningsrapporter. Du ser hvilke tema vi jobber med, får et inntrykk av vår metodikk, organisering og hvem vi er på www.rogaland-revisjon.no.

Om stillingen
Stillingen består i å lede, videreutvikle og fornye forvaltningsrevisjonsavdelingen. Stillingen
krever «et bankende hjerte for kommuner», skriveglede, analytiske evner, metodekunnskap og
evne til å plukke essens ut av store datamengder. Stillingen inngår i selskapets ledergruppe.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for utarbeidelse av mandat til eiernes kontrollutvalg
 • Ansvarlig for å kvalitetssikre rapporter før høring/offentliggjøring
 • Medansvarlig for å sikre en god dialog muntlig og skriftlig, mellom kommunen, ansatte og andre samarbeidsparter
 • Rapportering til kontrollutvalg og andre
 • Egne rapporter/undersøkelser
 • Videreutvikle verktøykassen som benyttes i takt med generell samfunnsutvikling på konsulentsiden – herunder effektivisering og innovasjon
 • Bidragsyter i videreutvikling av selskapets renommé herunder publisering av artikler

 

Kvalifikasjoner:

 • Minst 3-5 års erfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet, helst med ledererfaring
 • Formell kompetanse på masternivå med relevant fagkrets – gjerne jus, økonomi, revisjon
 • Erfaring fra forvaltningsrevisjon, operasjonell revisjon eller konsulentvirksomhet
 • Gode formidlings-, kommunikasjons- og samarbeidsevner – muntlig og skriftlig
 • Personlige egenskaper - evne til å se helhet, sette mål og retning, inspirere til å realisere verdier og mål, strukturert og nytenkende

 

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstid
 • Noe reisevirksomhet, i tillegg til ettermiddags- og kveldsarbeid må påregnes
 • Lønn etter avtale

 

Kontaktinformasjon:
Statsaut. revisor/MPA/Revisjonsdirektør Cicel T. Aarrestad - 905 79 755
Statsaut.revisor/jurist og fag- og oppdragsansvarlig Rune Haukaas – 952 61 004

Publisert 12.01.2018 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


 • x
 • x