Nyheter

noimage

ER DU EN SAMFUNNSINTERESSERT REVISOR?
Ønsker du også å bidra til å videreutvikle en effektiv og god kommunal sektor?

Rogaland Revisjon IKS betjener 18 kommuner i vår region, samt fylkeskommunen. I tillegg har vi enkelte oppdrag i andre kommuner, som Bærum og Bergen. 

Våre oppdragsgivere er blant de største arbeidsgiverne i vårt distrikt og bidrar til et velfungerende tjenestetilbud for alle innbyggere. Våre oppgaver er derfor svært varierte og bidrar til at sektoren når sine mål. Vi er en kompetansebedrift med godt samarbeid i ett nasjonalt nettverk.

Vi søker revisor, fortrinnsvis statsautorisert, med minst 5 års oppdragserfaring fra privat eller offentlig virksomhet. Du må håndtere store datamengder, ha gode analytiske evner og kunne samarbeide på tvers av våre team. Våre regnskapsrevisorer jobber i nær dialog med våre forvaltningsrevisorer, kommunenes administrasjon og kommunenes kontrollutvalg. Vi setter derfor dialog- og kommunikasjonsevner høyt.

Vi kan tilby:

  • et bredt og tverrfaglig miljø
  • gode utviklingsmuligheter
  • jevn arbeidsbyrde

Søknadsfrist 29.10.2017. Søknad sendes post@rogaland-revisjon.no.

Ytterligere informasjon om oss finner du på www.rogaland-revisjon.no. Ved spørsmål, kontakt revisjonsdirektør Cicel T. Aarrestad (905 79 755) eller leder regnskapsrevisjon Rune Haukaas (952 61 004). 

Publisert 14.10.2017 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x