Hvilke prosjekter jobber vi med?

I Rogaland Revisjon IKS er det utført forvaltningsrevisjoner siden 1995. Vi er blant dem med lengst erfaring i Norge.

Rogaland Revisjon - Forvaltningsrevisjon - Hvilke prosjekter skriver vi på? - Foto: Stock ExchngFor 2012 er prosjekter i stor grad valgt ut på bakgrunn av de tidligere vedtatte planene for forvaltningsrevisjon.

Mer informasjon om prosjekter gis ved publisering. Følg med på nyhetsoversikten.

 

  • x