Ansatte

 Rogaland Revisjon IKS består av ca. 20 medarbeidere med hovedkontor i Stavanger

Samlet besitter vi en sterk kompetanse med statsautoriserte og registrerte revisorer, andre revisorer, siviløkonomer, høgskolekandidater, MBA i offentlig økonomi og ledelse, statsvitere, samfunnsøkonom, jurist og filolog. Totalt sett sitter vi på en dyp og bred innsikt i offentlig virksomhet.

 

Ledergruppe
Cicel T Aarrestad
Direktør
Mobil: 905 79 755
Epost:

Bernt Mæland
Fagansvarlig forvaltningsrevisjon
Mobil: 913 21 357
Epost:
 
Rune Haukaas
Oppdrags- og fagansvarlig regnskapsrevisjon
Mobil: 95261004
Epost: rune.haukaas@rogaland-revisjon.no
Ansatte
Mette Torjussen
Administrasjonsleder
Mobil: 912 49 174 
Epost:

Irene Storåsen Frydenlund 
Revisor
Mobil: 924 99 352
Epost:

Ellen Halvorsen
Revisor
Mobil: 970 94 346
Epost:

Selma Karaduman
Revisor
Mobil: 990 29 167
Epost:

Therese Kristiansen (permisjon)
Forvaltningsrevisor
Mobil: 971 90 144
Epost:

Annebeth M. Mathiassen
Oppdragsleder
Mobil: 975 69 630
Epost:

Guli Rehman Turkel
Revisor
Mobil: 400 35 995
Epost:

Edith Sætrevik
Revisor
Mobil: 982 48 657
Epost:
 

Rune O. Eskeland
Forvaltningsrevisor
Mobil: 928 91 499
Epost:

Frode K. Gøthesen
Forvaltningsrevisor
Mobil: 406 20 725
Epost:

Tore Kristensen
Oppdragsleder
Mobil: 920 17 986
Epost:

Svein Kvalvåg
Senior forvaltningsrevisor
Mobil: 47252579
Epost:

Siv Øiesvold
Revisor
Mobil: 977 68 497
Epost: 

Jeanette Sømnes
Revisor
Mobil: 915 54 107 
Epost:

Therese S Bjørkeland (permisjon)
Revisor
Mobil: 902 59 340
Epost:

Elin Fagerheim Bjerke
Forvaltningsrevisor
Mobil: 913 42 364
Epost:

Ståle Opedal 
Forvaltningsrevisor
Mobil: 464 69 819
Epost:

Øyvind Bjørnsen Anda
Oppdragsleder
 

 

 

 

  • x